Corona en contributie informatie

Op herhaling onderstaande link. Hierin staan de antwoorden op vragen die misschien leven onder onze leden.

Gv Klazienaveen volgt de raadgevingen op van het NOCNSF m.b.t. de contributie in deze Coronatijd, waarin er geen lessen plaats vinden.
Het heeft nadelige gevolgen voor onze vereniging op financieel gebied als we lidmaatschappen nu stopzetten dan wel pauzeren (wegens corona) of door niet te incasseren omdat de rekeningen en trainers in loondienst tot dusver nog steeds moeten worden betaald.

Na het besluit van 6 april zullen we meer weten, ons laten adviseren en overleggen wat te doen. Het bestuur hoopt op coulance van alle leden voor wat betreft de contributie door niet op te zeggen dan wel storneren (terugboeken) van de contributie. Elke storno moet de vereniging extra betalen aan de bank, dus extra bankkosten.

SAMEN STAAN WE STERK

SAMEN TIJDENS CORONA

SAMEN KOSTEN DRAGEN DAN KOMEN WE ERDOOR

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen