Formulieren

Hier het Inschrijfformulier deze kunt u digitaal invullen, opslaan en mailen of downloaden, printen en bij voorkeur mailen naar de vereniging of afgeven aan de trainer.

Voor het uitschrijven gebruikt u dit uitschrijfformulier Hiervoor willen we u verzoeken deze ALTIJD per mail te sturen. Daarnaast even een persoonlijk berichtje en niet in de groepsapp, naar de trainer via de app is fijn.
U kunt deze NIET  afgeven bij de trainer, dit wordt soms niet tijdig verwerkt en contributie loopt hierdoor verder!

De reden dat het uitschrijfformulier niet kan worden afgegeven bij de trainer omdat wel willen voorkomen dat deze door onze ledenadministratie wordt gemist en er onnodig contributie wordt afgeschreven.