Formulieren

Hier het Inschrijfformulier deze kunt u digitaal invullen, opslaan en mailen of downloaden, printen en bij voorkeur mailen naar de vereniging, sturen naar ons postbusnummer 170 of afgeven aan de trainer.

Voor het uitschrijven gebruikt u dit uitschrijfformulier Hiervoor willen we u verzoeken deze ALTIJD per mail of via postbus 170 te sturen naar de vereniging.
U kunt deze NIET  afgeven bij de docent, dit wordt soms niet verwerkt en contributie loopt hierdoor verder!

De reden dat het uitschrijfformulier niet kan worden afgegeven bij de trainer omdat wel willen voorkomen dat deze door onze ledenadministratie wordt gemist en er onnodig contributie wordt afgeschreven.