Informatie

In dit menu kunt u diverse informatie vinden over de vereniging. Zoals privacyverklaring, het huishoudelijk regelement en notulen algemene ledenvergadering.  Ander nieuws of relevante informatie delen we in onze clubapp.