Update lessen tijdens corona

Zoals jullie allemaal weten mag er, vanaf morgen 1 juli weer in de zalen getraind worden.Dit houdt echter nog niet in dat het weer kan gaan zoals het was. Nog steeds zijn er maatregelen van kracht. 

We hebben de nieuwsbrief van de Dutch Gymnastics doorgestuurd en daarnaast de maatregelen die algemeen zijn en die leden betreft toegevoegd in de bijlage.
We willen hier nog aan toevoegen dat het belangrijk blijft dat de lessen 5 minuten eerder stoppen en dat de lessen 5 minuten later zullen beginnen. Hiermee willen we waarborgen dat er niet te veel leden zich in de kleedkamer, dan wel zaal bevinden.
De ruimten zijn echt te klein om de 1,5 meter te waarborgen. 

Wil je daarom op de gebruikelijke plek bij het hek wachten tot de trainer de zaal en materialen heeft schoongemaakt na de vorige groep en de groep naar binnen roept? 
We willen als vereniging ons echt houden aan de voorschriften. Ook worden controles hierop door gemeenten uitgevoerd. Naast de belangrijkheid van een goede hygiëne willen we als bestuur geen boete riskeren.

Deze mail is zowel naar leden die deze week nog wel in de zaal kunnen sporten als naar de leden bij wie dit pas vanaf 17 augustus van toepassing is gegaan.
Vanaf nu willen we u vragen om gedurende de tijd dat er nog maatregelen van kracht zijn omtrent Corona deze website in de gaten te houden. We zullen geen berichten meer via mail versturen. 

Wel zullen er via de trainers nog whatsapp berichten doorgestuurd worden omdat dit de snelste wijze is om iedereen te bereiken. Zit je nog niet in de groepsapp geeft dit dan aan bij de trainer.
Bedankt dat jullie lid zijn gebleven en tot 17 augustus!