Parkeren/stilstaan aan de Voeghoutenstraat

Vanuit bewoners aan de Voeghoutenstraat hebben we de melding gehad over het parkeren in de bocht in de Voeghoutenstraat. Ze zien dat dit soms voor gevaarlijke situaties zorgt in de straat en worden soms zelf belemmerd om door te kunnen rijden.

Enige tijd terug is het voetpad vanaf het kerkplein tot aan de gymzaal verwijderd en voorzien van gras.
Wij kunnen ons daarom ook voorstellen dat wanneer u naar de les gaat of uw kind afzet bij de gymzaal u parkeert aan de Voeghoutenstraat. 
Echter zorgt dit dus voor gevaarlijke situaties wanneer u parkeert in de bocht.
Wij willen u vragen om te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen aan de Voeghoutenstraat aan de kant van school De Spil of op het kerkplein.

Wij hebben tevens contact gezocht met de gemeente of er weer een voetpad gelegd kon worden van het kerkplein tot aan de gymzaal. Helaas zal de gemeente hierin niet meewerken.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.