GVK en Corona

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs. De sportkantines gaan in deze periode dicht.
Binnen GVK kennen we geen wedstrijden in onze zalen en hebben we geen kantine, toch willen we ouders er op wijzen om niet aanwezig te blijven tijdens de lessen van de jeugd. Hierover is al eerder een berichtgeving geweest. Proeflessen zijn nog steeds mogelijk.

Voor de sportbeoefening blijven de regels die sinds 1 juli gelden van kracht: binnen- en buitensporten kunnen actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities. Senioren hoeven net als de jeugd onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstanden meer te houden.

Het blijft belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

De op 28 september door het kabinet afgekondigde maatregelen zijn hier te vinden.

Bestuur en trainers van G.v. Klazienaveen hebben leden verzocht om 5 minuten later bij de les te zijn en buiten te wachten tot de vorige groep is vertrokken en de aanwezige groep zal 5 minuten eerder stoppen.
Vervolgens kan de trainer de zaal reinigen tussen de tussen de lessen door. Daarnaast is het belangrijk om in de les te zorgen voor open ramen zodat er voldoende geventileerd wordt.
Helaas hebben we gemerkt en berichtgeving van bezorgde leden ontvangen dat bovenstaand niet altijd even goed lukt. Het bestuur heeft trainers verzocht om hier scherper op toe te zien en de voorschriften te blijven uitvoeren.
Zorg ook voor elkaar tijdens de lessen, blijf in gesprek als je ziet wat de ander doet of nalaat m.b.t. de Coronamaatregelen.
Samen lukt het beter!

Vragen over coronavirus en sport

Heb je nog vragen over het coronavirus en sport dan willen we iedereen graag eerst verwijzen naar deze link;
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport