CORONA UPDATE

Niet in afwachting van de Dutch Gynastics / KNGU hebben we besloten om n.a.v. de zojuist aangegeven maatregelen in de persconferentie NIET deel te nemen aan de turn- en danswedstrijden die tot 31 maart gepland staan. We hebben de verwachting dat alle leden en ouders van leden hier achter zullen staan.

Gaan lessen dan wel door? Zolang er geen maatregel wordt afgeroepen op het bezoeken van scholen dan wel sportlessen zullen onze lessen gewoon doorgaan.

Hygiëne Op de toiletten binnen de gym-en turnzalen heeft GVK zeep verzorgd en de gemeente verzocht hierin voorzieningen te treffen.