Gymnastiek

Gymnastiek

Om het bewegen onder jonge kinderen te stimuleren en gymnastiek vanaf 3 jaar aantrekkelijk te maken, geeft de gymnastiekvereniging les met de lesmethode van de KNGU.Met deze methode draagt de gymnastiekvereniging eraan bij om de actuele thema’s van bewegingsarmoede en de zorgwekkende toename van overgewicht bij kinderen een halt toe te reopen.

Bij kinderen doet de belangrijkste motorische ontwikkeling zich voor tussen het 3e en 7e levensjaar. Bij de lesmethode is er aandacht voor een brede motorische ontwikkeling van het kind in alle takken van sport.
De methode is vooral gericht op de kwaliteit van de beweging, introductie in de bewegingscultuur en onderwijsstof naar thema.
Het geheel is toegepast in de selectie van onderwijsleerstof en ingedeeld naar het kundeprofiel van kinderen van 3 t/m 7 jaar.

gym 3 gym 4gymgym2

Bij kleutergym leren de kleuters onder deskundige begeleiding om te gaan met diverse spelsituaties. Ze worden uitgedaagd op de verschillende omgangsbanen die iedere week weer anders zijn.
Zo krijgen ze te maken met : rollen/buitelen/duikelen, balanceren, hoog-, ver-, diepspringen, klimmen/klauteren enz.
Ook voor de fijne motoriek is er een afwisselend aanbod is de vorm van klein materiaal zoals ballen,hoepels, pittenzakjes, schuimblokken en touwtjes.
Daarnaast worden er soms dansjes en/of bewegingen op muziek ingestudeerd. De kleutergroepen zijn voor kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar.

Aan kinderen vanaf 6 jaar wordt ook de basis van het turnen geleerd, wanneer hier aanleg voor blijkt te zijn. Er wordt gewerkt op de brug, de mat, de kast, ringen, voltige, lange mat, de balk en de trampoline. De oefenstof wordt zoveel mogelijk op het niveau ven de kinderen aangeboden. Het zal de trainer snel genoeg opvallen wanneer er aanleg blijkt te zijn.
Is er aanleg om te turnen en heeft het kind daar plezier in dan is er de mogelijkheid om naast de gym deel te nemen aan de jeugdselectie turngroep. Meer hierover onder het tabblad turnen.

Aan kinderen vanaf 7 jaar wordt in de les gebruik gemaakt van verschillende attributen, aar eerst is er de warming up waarna de jongens en/of meisjes gaan gymmen. Altijd wordt de gymles leuk afgerond met bijvoorbeeld een spelletje. Tijdens de gymles is het speelelement, zoals balspelen of muziek in de les nog veel aanwezig.
Om ergens naar toe te werken gaan we deelnemen aan de onderlinge wedstrijden samen met de omliggende dorpen
Met gymmen ontwikkelen kinderen zowel motorische en sociale vaardigheden. Elke gymles ziet er weert anders uit en de meeste kinderen hebben er veel plezier is. Of het nu een soepel of een min der soepel kind is, bij gym houden we er rekening mee. Want gym is echt voor ALLE kinderen!