Contributie of andere FAQ’S

Met alle ontwikkelingen op dit moment is er veel onzekerheid.
Ook voor ons als club en bestuurders. We voelen ons erg gesteund door de KNGU die samen met het NOC NSF alle vragen van de sportclubs uitzoekt en kijkt naar de mogelijkheden om ons als clubs te ondersteunen op juridisch en financieel gebied.

Vragen over salaris, contributie of andere verantwoordelijkheden worden benoemd in de FAQ van Dutch Gymnastics/KNGU
https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus

Dit is de lijn die we nu eerst hanteren en waar we op een later moment naar zullen kijken. Het belang is bestaansrecht van de vereniging waar we nu nog geen zicht op hebben.