Wijziging Freeunning- lessen zaterdag 19 oktober.

Ivm de opening van het freerunningpark in Emmerhout zal Boaz daar aanwezig zijn en heeft hij alle freerunners uitgenodigd om daar aan het parcour deel te nemen. Hierdoor zal de reguliere les vervallen.

We wensen alle freerunners heel veel plezier! Bij slecht weer ook gewoon gaan want ook binnen is een parcours uitgezet in de tegen- overliggende sporthal in Emmerhout!

Lessen i.v.m. wandelvierdaagse

Van maandag 3 t/m donderdag 6 juni is er wandel vierdaagse in Klazienaveen.
In voorgaande jaren zien we dan zeer weinig deelname in de lessen.
Door de trainers is dit geïnventariseerd en zijn er lessen samen gevoegd om wel iedereen, die niet deelneemt aan de W4D, wel les te kunnen aanbieden en niemand er alleen staat.

De lessen zijn als volgt:
Maandag gymlessen vervallen. Wie niet meedoet aan de W4D maakt een afspraak met Beau.

Maandag streetdance lessen samengevoegd en er is les van 16.00 tot 17.30 uur. Voor de oudere dansers waarbij 16 uur niet lukt kunnen later instromen.

Dinsdag turngroepen samen gevoegd en er is les van 17.30 – 19.00 uur.

Dinsdag streetdance lessen samen gevoegd en er is les van 16.00- 17.00 uur.

Woensdag Gym en Freerun samen gevoegd en er is les van 17.30 – 19.30 uur

Donderdag turngroepen samen gevoegd en er is les van 17.30 – 19.30 uur

Succes aan de Tippelaar met de laatste lootjes en we wensen iedereen die mee doet veel wandelplezier en een superleuke intocht voorafgaand aan de medaille!
Info A4D

Contributie verhoging per 1 april 2019

Het bestuur heeft besloten, in deze gesteund in de Algemene ledenvergadering van 28 maart 2019, om:

1)   de contributie m.i.v. 1 april 2019 te verhogen met 10% en

2)   om vanaf 1 januari 2020 jaarlijks structureel een verhoging te doen op basis van de inflatiecijfers.

Het bestuur, dat tot taak heeft de vereniging financieel gezond te houden, ziet zich genoodzaakt tot deze maatregelen omdat de lasten (in het bijzonder de zaalhuur en salarissen van trainers) door de jaren heen verhoogd zijn.

We hebben ervoor gekozen kwalitatief goede lessen te willen blijven bieden, gegeven door deskundige trainers. Alle cijfers zijn daarop zorgvuldig berekend. Veel aangeboden lessen bleken qua wekelijkse kostprijs duurder dan de opbrengst die hier per lid tegenover stond. In de nieuwe berekening zijn we uit gegaan van een realistischere verhouding. De vereniging hoeft geen winst te maken en heeft dit ook niet als doel. We willen graag zo laagdrempelig mogelijk lessen aanbieden, maar moeten ook het voortbestaan van de vereniging bewaken.

Met het verhogen van de contributie zijn ook de strippenkaarten verhoogd naar € 60,= per 10 strippen.

Zie voor de hoogte van de contributie de tan contributie.