Coronavirus en G.V. KLAZIENAVEEN

N.a.v. de persconferentie op 23 februari 2021

De maatregelen zijn aangepast, verenigingen die normaal gesproken binnen sporten (zoals wij) mogen vanaf 3 maart met 18 tot 27 jarigen buiten sporten in groepen.
De gemeente moest hieraan op officiële sportaccommodaties toevoegen. Dat betekent:
Definitie sportaccommodaties: Over de sportuitzondering voor 18 t/m 26 jarigen geldt de strakke lijn dat deze alleen van toepassing is op sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Cruyff courts en parkeerplaatsen vallen hier dus niet onder, georganiseerde activiteiten moeten dus plaatsvinden op sportaccommodaties.

Voor GV Klazienaveen houd dit in dat op deze manier buitenlessen in groepsverband voor 18 tot 27 jarigen niet mogelijk zijn omdat we geen sportaccommodatie in eigen beheer hebben. Daarvoor zouden we bijvoorbeeld in overleg kunnen treden met andere verenigingen zoals bijvoorbeeld een voetbalvereniging die hier wel over beschikt en zo gebruik te maken van hun veld.
Dat is wellicht mogelijk maar we hebben eerst breder gekeken voor alle leden omdat er veelal een mix van leeftijd, onder en boven 27, in onze groepen een les afnemen.

Wat duidelijk is aan maatregelen die voor ons van toepassing zijn is:

Sporten binnen is niet toegestaan.

Sporten buiten mag met groepjes van maximaal 2 mensen (exclusief instructeur). Daarbij mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten.
Tussen de groepjes dient ten minste 1,5 meter afstand worden gehouden. En deze groepjes mogen niet wisselen van samenstelling tijdens de activiteit.

Groepslessen zijn niet toegestaan:
Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 2 mensen tegelijkertijd lesgeven. Een instructeur mag wel van tweetal naar tweetal gaan om instructie te geven, op tenminste 1,5 afstand van het tweetal.

Voor al onze 18+ leden is dit hoe we de lessen willen gaan aanbieden aan leden die belangstelling hebben.
Op maandag en donderdag bij de zaal aan de Lauden op het grasveld of schoolplein van 18.00 tot 19.00 uur.
De les wordt gegeven door Nathalie en is voor alle leden toegankelijk. Dit wel met aanmelding op 06 46 81 09 31

Het kabinet heeft opgeroepen om ook mensen te ontvangen die geen lid zijn. U bent bij ons nog steeds van harte welkom voor het afnemen van proeflessen als u zin heeft om lekker te sporten.
De lessen zijn zeker anders ingericht maar u krijgt vast wel een goede indruk van hoe de lessen plaats vinden en in een ontspannen en positieve sfeer met onze trainers! U mag zich daarvoor aanmelden via mail gymverenigingklazienaveen@hotmail.com of bovenstaand nummer.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport

————————————————————————————–

N.a.v. de persconferentie op 12 januari 2021.
Sinds dinsdag 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat in ieder geval tot en met 9 februari sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. 

Buiten mag iedereen vanaf achttien jaar alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Voor de topsport en de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen. De jeugd tot achttien jaar mag buiten blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil.

Voor G.V. Klazienaveen houd dit in dat we geen lessen kunnen verzorgen voor onze leden. Deze week zal er een bestuursvergadering plaatsvinden en staat, anders organiseren, geagendeerd.

In de afgelopen periode hebben we gezien dat er een aantal storno’s hebben plaats gevonden. Wij willen u vragen om ons te blijven steunen. Is dit financiel voor u niet haalbaar, stuur dan een mail jaar de vereniging en treed in overleg. Iedere incasso en hierop een storno kost de vereniging onnodig extra geld. Liever gaan we we in gesprek over de mogelijkheden. We vertrouwen op uw medewerking.

In afwachting van de persconferentie op 9 febr hopen we dat iedereen gezond blijft. We hopen snel met leuk en goed nieuws te kunnen komen.

_____________________________________________________

N.a.v. de persconferentie op 14 december 2020

Onze lessen zullen vanaf 15-12-2020, tot onze spijt geen doorgang meer vinden. Dit tot in ieder geval 19 januari 2021.
N.a.v. de persconferentie die 12 januari 2021 gehouden gaat worden zullen we een nieuw bericht hierover plaatsen.

Blijf gezond en pas goed op elkaar!

N.a.v. de persconferentie op 1 december 2020

Mondkapjesplicht.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. Tot het moment van de definitieve ingangsdatum is het mondkapje niet verplicht en kunnen mensen dus ook geen boete krijgen. Wel geldt er ook nu al een dringend advies.

Uitzonderingen

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

Voor G.V. Klazienaveen houd dit in dat je vanaf 13 jaar een mondkapje draagt vanaf buiten in de gang naar de zaal of vanuit de zaal naar het toilet of naar buiten. Daar waar je gaat sporten houd je nog steeds 1,5 meter afstand, sport je zichtbaar in groepjes van 4 en hoef je geen mondkapje te dragen.

Kijk voor het volledige bericht op; https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december

—–‐————————————————————

N.a.v. de persconferentie 16 november 2020

De lessen 18+ kunnen weer starten met aangepaste maatregelen. Kijk hiervoor op https://www.nocnsf.nl/sportprotocol

‐—————————————————————–

Beste leden en/of ouders/verzorgers van leden,

Eind van de middag hebben wij bericht van de gemeente Emmen ontvangen met daarin aangescherpte maatregelen voor de sport binnen de gemeente Emmen. De burgemeesters van Drenthe hebben het verzoek gedaan om provinciaal de sportregels af te stemmen, omdat ze er achter zijn gekomen dat de sportbonden tegenstrijdige informatie verstrekken die op meerdere manieren te interpreteren is. De veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft hiervoor een noodverordening uitgewerkt. 
Kortweg betekent dit voor de vereniging dat we t/m 18 november helaas alle lessen waarbij de leden 18 jaar of ouder zijn moeten stil leggen. Ook als we wel de 1,5 meter kunnen waarborgen tijdens de lessen.
De lessen van kind en jeugd tot 18 jaar vinden wel gewoon plaats maar ouders mogen niet mee naar binnen. Ouder en Kindgym of Peuterdans kan daardoor ook niet plaats vinden.
De gezondheid van ons allen is nu belangrijker!
Voor de volledigheid onderstaand nog de regels die we hebben ontvangen vanuit de noodverordening:

Artikel 2.0     Sluiting voor publiek openstaande gebouwen en eet- en drinkgelegenheden

1.    Het is verboden voor het publiek openstaande gebouwen en bijbehorende erven, eet- en drinkgelegenheden en bijbehorende terrassen alsmede voor publiek openstaande vaartuigen of voertuig voor publiek geopend te hebben. 

2.    Dit verbod is niet van toepassing op:

a.    een locatie voor activiteiten van een jeugdvereniging tot en met 17 jaar, waaronder begrepen verenigingen voor scouting, cultuur, kunst, en sport;

b.    een sport- of fitnessclub en sportlocaties, niet zijnde zwembaden;

De toelichting uit de noodverordening is:

Onderdeel 2a. regelt dat een locatie voor activiteiten van een vereniging voor leden tot en met 17 jaar, waaronder begrepen verenigingen voor scouting, cultuur, kunst, en sport, geopend mogen zijn. In dit lid wordt gesproken over een jeugdvereniging. Deze uitzondering heeft echter een bredere reikwijdte en ziet ook op activiteiten georganiseerd door een stichting of door of namens een overheidsorganisatie. Dat betekent dat ook theaterlessen georganiseerd door een stichting of activiteiten voor kinderen georganiseerd door jeugdwelzijnswerk kunnen plaatsvinden.

(Georganiseerde) kinderfeestjes of activiteiten in een speelhal of trampolinepark zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. Kinderboerderijen en speeltuinen (binnen) dienen gesloten te zijn.

Onderdeel b. bepaalt dat een sport- of fitnessclub en sportlocaties, niet zijnde zwembaden, geopend mogen zijn. De zwembaden moeten helemaal dicht zijn. Dus ook geen zwemles of waterpolo.

Artikel 2.12 Sport

1.    Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, sport te beoefenen in een groep van meer dan twee personen. 

2.    Het is verboden een groepsles te geven dan wel daaraan deel te nemen. 

3.    Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor sportbeoefening door sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de eredivisie en eerste divisie en personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen op de eigen club.

4.    Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten of sportwedstrijden dan wel als toeschouwer bij sportactiviteiten of sportwedstrijden aanwezig te zijn.

5.    Het is verboden douches en kleedkamers in sportaccommodaties voor publiek geopend te houden.

De toelichting uit de noodverordening is:

Artikel 2.12 Sportactiviteiten

Sportbeoefening is alleen toegestaan in groepen van niet meer dan 2 personen (exclusief trainer) en sportwedstrijden zijn verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport (De instellingen voor topsport zijn te vinden op:

www.nocnsf.nl/topsportaccommodatiesen www.knvb.nl/trainingsaccomodaties), voetballers (mannen en vrouwen) van de eredivisie en eerste divisie en personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Zwembaden zijn gesloten. Dat geldt dan niet voor de beoefening van topsport in een zwembad dat op de hiervoor genoemde lijst staat.

Voor alle sportwedstrijden en –trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers. Het verbod geldt zowel voor de professionele sportactiviteiten als voor sportactiviteiten van amateurs en heeft betrekking op alle activiteiten ongeacht de vraag of het wedstrijden, trainingen of demonstraties zijn. Het verbod geldt voor alle sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden. 

Tot de verboden sportwedstrijden behoren ook de wedstrijden in de zogenaamde denksport. Het gaat immers om het terugdringen van de reisbewegingen.

In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Dit geldt niet voor kleedkamers in sportaccommodaties die bij onderwijsinstellingen horen. Toiletten kunnen wel geopend blijven. 

Binnensport

Voor sporten binnen geldt voor volwassenen dat er per zaal alleen individueel of in groepen van twee personen mag worden gesport en volwassenen steeds 1,5 meter afstand moeten houden. In een fitnessruimte waar individueel gesport kan worden mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, met 1,5 meter afstand. Groepslessen met meer dan twee personen zijn niet meer toegestaan. Ook niet als daarbij individueel wordt gesport zoals bij spinning, Zumba of bodypump.

 Voor jongeren tot en met 17 jaar geldt dat ze in grotere groepen en in teamverband mogen sporten, maar vanaf 13 jaar wel afstand moeten houden tot de trainer.

Buitensport

Voor sporten buiten geldt dat volwassenen alleen individueel of in groepen van twee mogen sporten, met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers. Een sportveld mag wel ingedeeld worden in verschillende vakken, met per vak een groep van twee personen, zolang de groepen maar van elkaar gescheiden en duidelijk herkenbaar blijven. Een trainer of instructeur telt niet mee bij de twee personen. Wedstrijden en groepslessen met meer dan twee zijn niet toegestaan. De verplichting altijd 1,5 meter afstand te houden bij het sporten betekent dat sommige activiteiten, niet zijn toegestaan omdat het afstand houden bij deze activiteiten naar hun aard niet mogelijk is. Denk aan vechtsporten of dansen in paren. Huishoudens zijn hiervan uitgezonderd, maar die uitzondering is restrictief en niet bedoeld om bijvoorbeeld toch competities mogelijk te maken.

Voor personen tot en met 17 jaar geldt dat ze wel met meer dan twee personen mogen sporten en onderling, op de eigen club, (oefen)wedstrijden mogen spelen. Wedstrijden tegen/bij andere clubs zijn niet toegestaan. Publiek bij trainingen is niet toegestaan. Douches en kleedkamers moeten gesloten zijn. Er is alleen een uitzondering voor toiletten
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip.
Blijf gezond en hopelijk kunnen we snel weer sporten met elkaar!


Met vriendelijke groet,
Simone, Barbara en Anja
Bestuur Gymnastiekvereniging Klazienaveen


Op 13 oktober heeft het kabinet heeft ter bestrijding van het coronavirus een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd om de sociale contacten en de reisbeperkingen te beperken. Voor de sport heeft dit ook maatregelen maar kunnen we met hier en daar een aanpassing binnen onze lessen gewoon door gaan.

De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en in de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is. De per 14 oktober ingestelde nieuwe maatregelen zijn hier te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Voor G.v. Klazienaveen gaan deze maatregelen na de herfstvakantie in.

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

In onderstaande bijlagen vind u het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF en de afspraken binnen G.V. Klazienaveen.