Alle berichten van Simone Veenstra

Freerunning 22 oktober

Na posief getest te zijn op Corona is Boaz nog geen 24 uur klachtenvrij en mag daardoor de lessen niet geven.

Helaas is het ons niet gelukt, ondanks het benaderen van veel trainers om vervanging te verzorgen. Hierdoor komen de lessen van donderdag 23 oktober te vervallen.

Dit is overmacht maar hiervoor welgemeende excuses!

Turnlessen dinsdag

Vanwege de lockdown waarin er geen sport mocht plaatsvinden heeft de turnselectie nog een aantal betaalde zaaluren tegoed.

Deze lessen gaan ze op een aantal data inzetten.

Adres: Koriander 31 Klazienaveen (op het industrieterrein) ook hier gelden de aangekondigde maatregelen.

We houden dezelfde tijden aan als de lessen in de Voeghoutenstraat.

Voorselectie 15:30 tot 16:55
Jeugdselectie 17:00 tot 19:00
Selectie 18:30 tot 20:00

Betreffende data:
27-10-2020
10-11-2020
24-11-2020
8-12-2020
5-01-2021
19-01-2021
2-02-2021
16-02-2021
02-03-2021

Maandag 19 oktober lessen Jumping en zumba

Wegens verplichte thuisquarentine kan Belinda morgen de lessen niet geven. Zumbales zal worden overgenomen door Nathalie. Jumpingleden maandag mogen deze maandag bij Bootcamp of donderdag bij de Jumpingles aansluiten. Graag met aanmelding via Nathalie vanwege het maximale aantal personen in de les. We hopen op jullie begrip en zijn blij met deze oplossing.

Parkeren/stilstaan aan de Voeghoutenstraat

Vanuit bewoners aan de Voeghoutenstraat hebben we de melding gehad over het parkeren in de bocht in de Voeghoutenstraat. Ze zien dat dit soms voor gevaarlijke situaties zorgt in de straat en worden soms zelf belemmerd om door te kunnen rijden.

Enige tijd terug is het voetpad vanaf het kerkplein tot aan de gymzaal verwijderd en voorzien van gras.
Wij kunnen ons daarom ook voorstellen dat wanneer u naar de les gaat of uw kind afzet bij de gymzaal u parkeert aan de Voeghoutenstraat. 
Echter zorgt dit dus voor gevaarlijke situaties wanneer u parkeert in de bocht.
Wij willen u vragen om te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen aan de Voeghoutenstraat aan de kant van school De Spil of op het kerkplein.

Wij hebben tevens contact gezocht met de gemeente of er weer een voetpad gelegd kon worden van het kerkplein tot aan de gymzaal. Helaas zal de gemeente hierin niet meewerken.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

GVK en Corona

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs. De sportkantines gaan in deze periode dicht.
Binnen GVK kennen we geen wedstrijden in onze zalen en hebben we geen kantine, toch willen we ouders er op wijzen om niet aanwezig te blijven tijdens de lessen van de jeugd. Hierover is al eerder een berichtgeving geweest. Proeflessen zijn nog steeds mogelijk.

Voor de sportbeoefening blijven de regels die sinds 1 juli gelden van kracht: binnen- en buitensporten kunnen actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities. Senioren hoeven net als de jeugd onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstanden meer te houden.

Het blijft belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

De op 28 september door het kabinet afgekondigde maatregelen zijn hier te vinden.

Bestuur en trainers van G.v. Klazienaveen hebben leden verzocht om 5 minuten later bij de les te zijn en buiten te wachten tot de vorige groep is vertrokken en de aanwezige groep zal 5 minuten eerder stoppen.
Vervolgens kan de trainer de zaal reinigen tussen de tussen de lessen door. Daarnaast is het belangrijk om in de les te zorgen voor open ramen zodat er voldoende geventileerd wordt.
Helaas hebben we gemerkt en berichtgeving van bezorgde leden ontvangen dat bovenstaand niet altijd even goed lukt. Het bestuur heeft trainers verzocht om hier scherper op toe te zien en de voorschriften te blijven uitvoeren.
Zorg ook voor elkaar tijdens de lessen, blijf in gesprek als je ziet wat de ander doet of nalaat m.b.t. de Coronamaatregelen.
Samen lukt het beter!

Vragen over coronavirus en sport

Heb je nog vragen over het coronavirus en sport dan willen we iedereen graag eerst verwijzen naar deze link;
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

Geen Freerunning en gymles

Door een val van een trap heeft Tim zijn enkel gekneusd en kan hij geen lesgeven.

Hij heeft na bezoek aan het ziekenhuis zijn groepen afgemeld. Een vervanger is niet geregeld. Eventuele proeflessen kunnen nu ook niet doorgaan. Aansluiten bij de donderdagles is wel mogelijk.

Tim zal volgende week langskomen in de les om afscheid te nemen. Oprechte excuses voor dit ongemak en late berichtgeving.

Freerunning- en gymlessen woensdag

Zoals alle huidige leden weten zal a.s. woensdag 30 oktober de laatste lessen van Tim zijn.

We hebben veel tijd moeten steken in het vinden van een vervanger en dit zal Ken Beijering worden. We zijn erg blij dat we weer een goede trainer met diploma’s en ervaring hebben kunnen vinden.

Ken zal m.i.v. November de lessen kunnen overnemen.
Er zal vanaf dat moment een wijziging komen in lestijden.
D.w.z. we schuiven met de groepen een uur naar achteren.
Freerunning 1 van 17.00 tot 18.00 uur
Freerunning 2 van 18.00 tot 19.00 uur
Gym van 19.00 tot 20.00 uur
Levert dit voor een merendeel echt problemen op dan horen we dit graag en zoeken we naar een oplossing die zal moeten zitten in het wisselen van de groepen.

N.B. de lessen van de maand oktober zullen nog plaats vinden op de reguliere tijden en deze lessen worden opgevangen door eigen trainers zodat deze gewoon doorgang vinden.

PARKEREN ZAAL VOEGHOUTEN

Wanneer er lessen plaats vinden in zaal Voeghouten dan wordt er bij halen en brengen geparkeerd aan de Voeghoutenstraat.
We willen nogmaals onze leden en ouders van leden verzoeken om te parkeren op de parkeerplaats voor de R.K. Kerk of voor school de Spil.

We hebben hier al eerder een klacht over ontvangen en destijds gedeeld maar ook nu werden we weer gewezen op de gevaren en de last die door buurtgenoten ervaren wordt.
Graag dus parkeren aan de andere zijde op het parkeerplaats zodat het veilig blijft voor iedereen!

NB. het voetpad ooit gelegen tussen de parkeerplaats en zaal is afgelopen zomer weg gehaald. We willen u laten weten dat we hierover een bericht hebben gestuurd naar de gemeente, i.s.m. school de Spil om hier weer een voetpad aan te leggen zodat er niet door het (natte) gras dan wel modder gelopen hoeft te worden nu het weer slechter zal gaan worden.

Freerunning vervalt 19/9

TIM IS NEGATIEF GETEST EN LESSEN GAAN GEWOON DOOR

Wegens verkoudheidsklachten mag Tim vandaag de Freerunningles niet geven. Hij zal zaterdag op COVID-19 worden getest.

Het is deze ochtend tot aan vanmiddag niet gelukt om een invaller te vinden. Onze excuses!

Wijziging lesdag Streetdance

Na het vertrek van Daniël en met Christel van den Wildenberg als nieuwe trainer streetdance hebben we m.i.v. 14 september 2020 de lesdag van streetdance verplaatst naar de maandag.

Streetkidz traint van 17.00 tot 17.45 uur

No Limits traint van 17.45 tot 18.30 uur

Geen freerunning vandaag

BOAZ IS NEGATIEF GETEST EN LESSEN GAAN DOOR

Leden van de Freerunning donderdag,
Boaz heeft een Coronatest gedaan, deze was gelukkig negatief maar er is sprake van veel hoesten en niezen. Hij is geadviseerd om deze week geen lessen te geven.

We zijn er na het benaderen van meerdere mensen niet in geslaagd om vervanging te regelen. De les van vandaag 3 september moeten we daarom afzeggen.

Hiernaast zijn we nog druk doende om een vervanger te verzorgen voor de woensdaglessen van Tim, met 2 mensen zijn we serieus in gesprek. Deze moeten het kunnen inpassen in de agenda en vraagt organiseren. Door Tim is al geinformeerd of schuiven in tijden een probleem vormt, we begrepen dat dit niet het geval is. Zodra er duidelijkheid is in deze hoort u dit gelijk.

Grote clubactie 2020

Ook dit jaar doet G.V.Klazienaveen weer mee aan de Grote Clubactie.
Vanaf zaterdag 19 september mag er weer verkocht worden.
Hoe gaat dit in zijn werk? Dat ziet je in onderstaand filmpje.

We hopen dat al onze leden voor de vereniging mee willen doen aan deze actie. Heb je ook een leuk idee wat we als doel kunnen stellen, laat dit dan weten aan je trainer!
Houd onze website en social media in de gaten voor eventuele aanvullende informatie.

Aanvang lessen na de zomervakantie

Volgende week zitten de schoolvakanties er weer op en starten ook onze lessen weer!
Wegens de warmte die nog even aanhoud maar gelukkig wel lijkt te zakken naar 24-26 graden hopen we de lessen aan te kunnen bieden op aangepaste wijze!
Houd onze website en social media in de gaten over berichtgeving.

Wanneer u besluit dat uw kind niet naar de les gaat, laat de trainer dit dan tijdig weten zodat die de les naar het aantal personen kan aanpassen.

Fijne (warme) week nog!

Vrijwilligers gezocht!

Komt u met ons mee doen vanaf 17 augustus in het seizoen van 2020/2021?

In eerste instantie zoeken we medebestuurders maar zijn we net zo blij met mensen die op andere wijze willen helpen zoals bijvoorbeeld activiteiten commissie, sponsorcommissie.
We zijn u har(t)d nodig!!

Stuur een mail en dan nemen we contact op!

Groet,
Anja, Barbara en Simone

Update lessen tijdens corona

Zoals jullie allemaal weten mag er, vanaf morgen 1 juli weer in de zalen getraind worden.Dit houdt echter nog niet in dat het weer kan gaan zoals het was. Nog steeds zijn er maatregelen van kracht. 

We hebben de nieuwsbrief van de Dutch Gymnastics doorgestuurd en daarnaast de maatregelen die algemeen zijn en die leden betreft toegevoegd in de bijlage.
We willen hier nog aan toevoegen dat het belangrijk blijft dat de lessen 5 minuten eerder stoppen en dat de lessen 5 minuten later zullen beginnen. Hiermee willen we waarborgen dat er niet te veel leden zich in de kleedkamer, dan wel zaal bevinden.
De ruimten zijn echt te klein om de 1,5 meter te waarborgen. 

Wil je daarom op de gebruikelijke plek bij het hek wachten tot de trainer de zaal en materialen heeft schoongemaakt na de vorige groep en de groep naar binnen roept? 
We willen als vereniging ons echt houden aan de voorschriften. Ook worden controles hierop door gemeenten uitgevoerd. Naast de belangrijkheid van een goede hygiëne willen we als bestuur geen boete riskeren.

Deze mail is zowel naar leden die deze week nog wel in de zaal kunnen sporten als naar de leden bij wie dit pas vanaf 17 augustus van toepassing is gegaan.
Vanaf nu willen we u vragen om gedurende de tijd dat er nog maatregelen van kracht zijn omtrent Corona deze website in de gaten te houden. We zullen geen berichten meer via mail versturen. 

Wel zullen er via de trainers nog whatsapp berichten doorgestuurd worden omdat dit de snelste wijze is om iedereen te bereiken. Zit je nog niet in de groepsapp geeft dit dan aan bij de trainer.
Bedankt dat jullie lid zijn gebleven en tot 17 augustus!

Algemene ledenvergadering

We hebben maar een gering aantal aanmeldingen voor de ledenvergadering morgenavond.
We hebben hier een mail over gestuurd.

Wilt u zich nog aanmelden stuur dan een mail naar gymverenigingklazienaveen@hotmail.com en we sturen u de link.

Geen Freerunning of gym vandaag

Door privéomstandigheden zal Tim de les vanmiddag niet kunnen geven. Het zoeken naar vervanging heeft tot dusver, tot onze spijt niets opgeleverd.

Tim zal 27 juni een inhaalles geven voor de groepen die vandaag uitvallen op de volgende tijdstippen:
14 uur Gym
15 uur Freerunning 1
16 u Freerunning 2

Ook dan ben je welkom voor een proefles aan de Voeghoutenstraat.

Excuses voor het ongemak!

Lessen Turnen en Freeruning

Ivm de weersvoorspelling zullen wegens veiligheid tijdens oefeningen, waarbij een trainer niet nabij kan zijn i.v m. de 1,5 meter , de lessen van Turnen en Freerunning niet plaats vinden op donderdag 4 juni. Dit in goed overleg tussen de trainers en leden (e/o ouders van leden)

Geen les /Vervanging les Tim op woensdag 27 mei

UPDATE: Helaas kan uit een grote selectie intern en extern niemand de lessen van vandaag opvangen en kunnen ze geen doorgang vinden.

Vanwege verkoudheidsklachten kan/mag Tim de lessen Freerunning en gym niet geven. We zijn doende met het vinden van vervanging.
Houd onze berichtgeving op de website in de gaten.

Wij gaan starten!

Zoals jullie wellicht hebben vernomen gaan we maandag 18 mei a.s. weer beginnen met onze lessen.

We hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij!

Om lessen te mogen geven moeten we als vereniging voldoen aan een aantal richtlijnen en daarnaast zijn er richtlijnen voor trainers en sporters.
Deze moeten/willen we met jullie delen en met elkaar moeten we ons aan deze richtlijnen houden. 

Alles is belangrijk, maar ook specifiek aandacht en graag reactie voor het stukje toezichthouders bij de jeugdlessen. 

We zullen deze richtlijnen ook sturen via app en per mail.
Heb je deze voor maandag niet per app ontvangen dan heeft de trainer wellicht je nummer niet, geef deze dan even door in de les. 
Heb je deze niet ontvangen in de mail dan hebben we niet het juiste mailadres, stuur daarvoor een mail naar gymvereniging Klazienaveen.

We gaan jullie zien!

Sportieve groet namens alle trainers en bestuur. 👯‍♀️🧘‍♀️🏋️‍♂️🤸‍♀️

Bijlagen:

  • Richtlijnen GV Klazienaveen voor leden e/o ouders.
  • Voor de protocollen en poster van het NOC*NSF die we hebben gedeeld sturen we u graag door naar de meest recente versie via deze link, hier vind u het gehele protocol voor leden, ouders, trainers, toezichthouders, gemeente en vereniging.
  • Vanuit de gemeente ontvangen protocol.

Aanvang lessen

We gaan maandag 18 mei weer van start met onze lessen! Deze zullen i.o.m. de scholen plaats vinden op het naastgelegen veld en/of schoolplein van zowel de zaal Voeghouten als Lauden. Daar waar uitzonderingen worden gemaakt in lesplaats of tijd zal u worden geinformeerd door de trainer.

Helaas hebben we niet de materialen die we normaliter gebruiken tot onze beschikking. De toestellen mogen niet naar buiten en eigen toestellen moeten om te gebruiken in opslag buiten de zaal. Dit zijn we nog aan het organiseren waarvan we hopen dat het lukt maar er niet zeker van zijn (tijd, kosten en vergunning)

Lessen zijn dus niet op de gebruikelijke wijze maar al onze innovatieve trainers zullen er samen met jullie leuke lessen van maken!

Alle leden zullen nog per mail of via app van de trainers op de hoogte gesteld worden van de richtlijnen/protocol waar we ons als vereniging aan moeten houden en waar we alle leden bij nodig hebben om na te leven. Heeft deze berichtgeving u maandag 18 mei nog niet bereikt stuur dan even een mail naar de vereniging met het juiste mailadres, telefoonnummer en naam + groep waaraan wordt deel genomen dan kunnen we dit verwerken.

Vraag op herhaling: voor onze jeugdgroepen zijn we toezichthouders nodig om de lessen te laten plaats vinden. Zonder deze geen les! Wilt u dit doen laat dit dan weten in een mail naar de vereniging of een appje naar de trainer. Bij de jonge kinderen tot 12 jaar kan dit ook een jeugdige vanaf 15 jaar zijn.

Wij hebben er weer zin in!!

Hervatten van lessen

Vandaag kreeg de vereniging het bericht dat we de zalen eenmalig mogen betreden om onze benodigde materialen voor de lessen eruit te halen. De gymzaal mag niet als opslag dienen om materialen bij lessen eruit te halen en er moet een andere oplossi g gezocht worden.

Dit houdt dus in dat we onze spullen zoals ballen, tumblingbaan, trampolines, steps, linoleumvloer, halters, ropes, kettlebells, gewichten, geluidsapparatuur etc éénmalig uit de zaal mogen halen en in eigen opslag moeten hebben.
Helaas zijn we hier niet van voorzien.

Nu is er het idee om een container te laten komen en deze te plaatsen daar waar we trainingen geven.
Dat houdt gelijktijdig in dat we ons tot 1 locatie moeten beperken terwijl er wel op 2 locaties gelijktijdig les wordt gegeven op 3 dagen van de week.
Hierdoor moeten we over een locatie beschikken die groot is.

Dat houdt in dat we dus nog een locatie moeten hebben en dat we daarnaast nog toestellen moeten halen, vervoeren en laten plaatsen.
Dat vraagt nog meer tijd nu om te organiseren en kunnen we maandag a.s. nog niet starten.

Het gaat dan niet om alleen de materialen, maar ook andere zaken die op locatie geregeld moeten zijn en nu een beetje veel stagneren omdat dit aandacht vraagt.

We hopen dat hier begrip voor is, maar zeker ook vertrouwen dat we dit echt zo goed mogelijk proberen te regelen.

Het nare is dat we niet weten of binnenkort de zalen wel weer gebruikt mogen worden, ook hier wordt door de KNGU/Dutch Gymnastics hard aan gewerkt.

Ook kwam vrijdagavond een mail vanuit de gemeente dat ze waarschijnlijk maandagochtend komen met een protocol voor 18+.
We kunnen hierin dus helemaal nog niets toe zeggen over de mogelijkheden en dit bericht afwachten.

Vervolgens zullen we volgens alle richtlijnen en de te nemen maatregelen zorgen dat we verder kunnen met onze lessen.

Voor groepen < 10 pers zijn we toezichthouders nodig. Wilt u dit zijn tijdens de les dan horen we dit heel erg graag! Er mag daarvoor een mail gestuurd worden naar de vereniging of dat u de trainer dit laat weten.

Thuis in actie voor Gymvereniging Klazienaveen (GVK)!

Voldoende bewegen is belangrijk, helemaal nu we de hele dag thuiszitten. Ook nu er bij Gymvereniging Klazienaveen (GVK) niet getraind wordt en er geen wedstrijden zijn willen we toch iedereen aanmoedigen om voldoende te blijven bewegen. Daarom organiseren we op vrijdag 1 mei een grote Sponsorloop, maar dan bij iedereen thuis!
 
De opbrengst van deze actie gaat naar onze club. Het coronavirus en alle maatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor sportverenigingen, ook voor onze club doordat we geen acties kunnen voeren die zorgen voor extra’s binnen de vereniging.
Met deze actie hopen we dit op te vangen. 
 
Doen jullie mee?
Aanmelden

Via onderstaande link kunnen jullie je aanmelden voor deze actie. Iedereen die Gymvereniging Klazienaveen (GVK) een warm hart toedraagt mag meedoen.
 
Klik hier om je aan te melden

Uitleg

De actie werkt heel eenvoudig:
1. Ga naar www.sponsorloop.nl/gymklazienaveen om je aan te melden. 2. Nadat je bent aangemeld ontvang je een persoonlijke actielink.
3. Stuur deze link door naar iedereen die je maar wilt: familie, vrienden, buren, collega’s enz. Bijvoorbeeld via WhatsApp. 
4. Sponsors kunnen zich dan zelf aanmelden via jouw link. Betalen gaat via iDeal, wel zo gemakkelijk voor iedereen. 
5. De sponsorloop zelf is op 1 mei.
Je mag zelf bepalen waar je loopt (bv. in de gang, in de woonkamer of in de tuin) en hoever je loopt (hoe vaak loop jij heen en weer?): meedoen is belangrijker dan winnen.
Hopelijk kunnen we er een mooie actie van maken samen. 

Want samen winnen we meer!

Deze alternatieve sponsorloop is een initiatief van Clubplan Nederland (de organisatie achter Sponsorloop.nl), in samenwerking met Sport Drenthe. 
Bedankt namens het Bestuur; Simone, Barbara en Anja

Informatie m.b.t. incasso april

Wij hopen dat jullie allemaal in goede gezondheid zijn met elkaar!We willen graag informatie met u delen en vragen om uw steun en begrip.

Ten eerste de mededeling dat er, tot nader orde van het kabinet, t/m 28 april 2020 helaas geen lessen zijn. Dit hebben jullie vast en zeker ook al gehoord van onze premier Rutte afgelopen dinsdag.

Ten tweede wordt vrijdag 3 april de maandelijkse contributie geïnd van onze vereniging. Tevens wordt de bondscontributie van het 2e kwartaal geïnd, deze dragen wij weer af aan de KNGU. Er zullen dus 2 bedragen van uw rekening afgeschreven worden uit naam van Gymnastiekvereniging Klazienaveen.
Wij snappen dat we leven in een vreemde situatie waarin er geen lessen plaatsvinden, maar er toch contributie wordt geïnd.

Wij volgen de richtlijnen/raadgevingen op van de NOC*NSF m.b.t. contributie in deze Coronatijd. Het heeft nadelige gevolgen voor onze vereniging op financieel gebied als we nu de contributies stop zetten, pauzeren of niet incasseren wegens Corona. Wij moeten namelijk wel rekeningen betalen en ook trainers in loondienst moeten doorbetaald worden.

Het bestuur hoopt dan ook op coulance van alle leden wat betreft de contributie door niet te storneren (terugboeken) van de contributie. Elke storno bij de bank moet de vereniging namelijk voor betalen.
Wij zijn in overleg met de gemeente, de KNGU en STK om compensatie te krijgen voor bepaalde kosten die wij nu wel moeten betalen en waar we geen gebruik van maken. Zodra wij hier meer over horen laten we jullie dit weten.

Volg vooral onze website en Facebook pagina.
#Samen staan we sterk
#Samen tijdens Corona #Samen kosten dragen #Samen komen we erdoor!  
Tot slot blijf vooral gezond en bekijk af en toe ons filmpjes op Facebook om extra fit te blijven! Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij bereikbaar op gymverenigingklazienaveen@hotmail.com.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Gymnastiekvereniging Klazienaveen Simone, Barbara en Anja

Corona en contributie informatie

Op herhaling onderstaande link. Hierin staan de antwoorden op vragen die misschien leven onder onze leden.

Gv Klazienaveen volgt de raadgevingen op van het NOCNSF m.b.t. de contributie in deze Coronatijd, waarin er geen lessen plaats vinden.
Het heeft nadelige gevolgen voor onze vereniging op financieel gebied als we lidmaatschappen nu stopzetten dan wel pauzeren (wegens corona) of door niet te incasseren omdat de rekeningen en trainers in loondienst tot dusver nog steeds moeten worden betaald.

Na het besluit van 6 april zullen we meer weten, ons laten adviseren en overleggen wat te doen. Het bestuur hoopt op coulance van alle leden voor wat betreft de contributie door niet op te zeggen dan wel storneren (terugboeken) van de contributie. Elke storno moet de vereniging extra betalen aan de bank, dus extra bankkosten.

SAMEN STAAN WE STERK

SAMEN TIJDENS CORONA

SAMEN KOSTEN DRAGEN DAN KOMEN WE ERDOOR

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Contributie of andere FAQ’S

Met alle ontwikkelingen op dit moment is er veel onzekerheid.
Ook voor ons als club en bestuurders. We voelen ons erg gesteund door de KNGU die samen met het NOC NSF alle vragen van de sportclubs uitzoekt en kijkt naar de mogelijkheden om ons als clubs te ondersteunen op juridisch en financieel gebied.

Vragen over salaris, contributie of andere verantwoordelijkheden worden benoemd in de FAQ van Dutch Gymnastics/KNGU
https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus

Dit is de lijn die we nu eerst hanteren en waar we op een later moment naar zullen kijken. Het belang is bestaansrecht van de vereniging waar we nu nog geen zicht op hebben.

Geen lessen tot 31 maart

https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus

Dit bericht bevat het advies vanuit Dutch Gymnastics/KNGU om op alle lessen een stop te zetten t/m 31 maart.
Hoewel we hier vragen over hebben omdat onze lessen niet door meer dan 100 personen bezocht worden en scholen ook geopend blijven voelen we ons genoodzaakt dit advies op te volgen.

Er zullen dus geen lessen plaats vinden t/m 31 maart. Houd onze website en social media in de gaten voor updates.

CORONA UPDATE

Niet in afwachting van de Dutch Gynastics / KNGU hebben we besloten om n.a.v. de zojuist aangegeven maatregelen in de persconferentie NIET deel te nemen aan de turn- en danswedstrijden die tot 31 maart gepland staan. We hebben de verwachting dat alle leden en ouders van leden hier achter zullen staan.

Gaan lessen dan wel door? Zolang er geen maatregel wordt afgeroepen op het bezoeken van scholen dan wel sportlessen zullen onze lessen gewoon doorgaan.

Hygiëne Op de toiletten binnen de gym-en turnzalen heeft GVK zeep verzorgd en de gemeente verzocht hierin voorzieningen te treffen.

Corona

De tijd van wedstrijden is aangebroken nu er binnen Nederland ook Corona heerst.

G.v. Klazienaveen laat informatie en besluiten graag over aan de organiserende partijen van de nog te bezoeken demo’s e/o wedstrijden. Daarnaast kan ieder lid voor zichzelf beslissen wel of niet deel te nemen omdat er bijvoorbeeld een vergroot risico voor deze persoon is.

We volgen: https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus-en-sport

Algemene informatie over Corona: